صفحه اصلی
«دری به روی اسرائیل بگشائید» برای نمایش در رم24.01.2016

نمایشگاه بین المللی در رم پایتخت ایتالیا، برپا شده، و تا یازدهم فوریه، ادامه دارد، و نمایش این برنامه، در مناطق پر آوازه ای، نظیر فرانسه، لهستان، روسیه، کره جنوبی، ژاپن، چین، و آمریکا، ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید
​ ​
 

آخرین اخبار

  

 

ایران و اسرائیل

لینک های مهم